Додаток 2

                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                   рішенням Ганнівської   сільської ради

                                                                                   від 22.12.2017 року № VIІ/ 35 -6

 

 

ПЕРЕЛІК

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до    пункту 284.1     статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку1

 

Ганнівська сільська рада

 с. Ганнівка, с. Кутузівка,с. Рубіжне

 

Пільги встановлюються на 2018 рік та вводяться в дію з 01 січня 2018 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код

області

Код

району

Код

згідно з

КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту

14

220

1422081101

село Ганнівка

14

220

1422081102

село Кутузівка

14

220

1422081103

село Рубіжне

 

Група платників, категорія/цільове призначення                        земельних ділянок

Розмір пільги             (відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

1. Від сплати податку звільняються:

 

1.1. інваліди першої і другої групи

100%

1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років

100%

1.3. пенсіонери за віком

100%

1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

100%

1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

100%

2.Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії осіб пунктом 281.1 статті 281 Податкового кодексу України, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

 

2.1. для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більше як 2 гектари

100%

2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка):                            у селах – не більш як 0,25 гектара

100%

2.3. для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара

100%

2.4. для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара

100%

2.5. для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара

100%

3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

100%

Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

4. Від сплати податку звільняються:

 

4.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів

100%

4.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці

100%

4.3. бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України

100%

4.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

100%

4.5. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій

100%

4.6. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вишої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди.

100%

     

 

 

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2  статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

 

Секретар сільської ради                                                  Н.В.Колос

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГАННІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

від  22. 12.2017  року   № VIІ  / 35 -7

с. Ганнівка 

Про встановлення розміру

орендної плати за земельні

ділянки на 2018 рік

 

           Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої                         статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Ганнівська сільська  рада

 ВИРІШИЛА: 

1. Установити на території Ганнівської сільської ради:

1) розмір орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності за межами населених пунктів сільської ради (крім земель переданих через аукціон) згідно з додатком 1;

2) розмір орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності в межах населених пунктів сільської ради (крім земель переданих через аукціон) згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

3. Рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.

4. Рішення від 29.06.2016 року № VІІ /10-6 «Про встановлення місцевих податків (в частині плати за землю) на території Ганнівської сільської ради», від 22.03.2017 року № VІІ / 21-2 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 29.06.2016 року № VІІ/10-6 «Про встановлення місцевих податків (в частині плати за землю) на території Ганнівської сільської ради» визнати такими, що втратили чинність.

 

5. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань  планування  бюджету, фінансів  і  підтримки підприємства  та  торгівлі  (Кулініч )

 

 

Голова сільської ради                                                      Л.Т.Тихонова

Згідно з оригіналом:

екретар ради            

                                                                                    Додаток 1

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             рішенням  Ганнівської сільської ради

                                                                             від 22.12.2017 року №VIІ/ 35  - 7

РОЗМІР ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ

за земельні ділянки державної і комунальної власності

               за межами населених пунктів сільської ради

Ганнівська сільська рада

 

Ставки встановлюються на 2018 рік та вводяться в дію з 01 січня 2018 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код

області

Код

району

Код

згідно з

КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту

14

220

1422081101

Ганнівська сільська рада

за межами населених пунктів

 

Вид цільового призначення земель2

КВЦПЗ

Розмір орендної плати (у % від нормативної грошової оцінки)

 

 

код2

 

найменування2

 

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

01

Землі сільськогосподарського призначення

 

 

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва:

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги),

 

 

 

- несільськогосподарські угіддя;

 

-  землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, та які потребують додаткового поліпшення стану у перший рік їх освоєння при наявності акту обстеження землі

 

8

 

 

 

 

8

 

4

 

 

 

 

8

 

 

 

 

8

 

4

 

 

 

01.02

Для ведення фермерського господарства

8

 

 

8

 

 

 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

- несільськогосподарські угіддя

 

3

 

3

 

3

 

3

 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства

3

3

 

01.05

Для індивідуального садівництва

3

3

 

01.06

Для колективного садівництва

3

3

 

01.07

Для   ведення  городництва

8

 

8

 

 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби

3

3

 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

3

3

 

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

3

3

 

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

3

3

 

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

3

3

 

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

3

3

 

04

Землі природно-заповідного фонду

 

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

3

3

 

04.02

Для збереження та використання природних заповідників

3

3

 

04.03

Для збереження та використання національних природних парків

3

3

 

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів

3

3

 

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

3

3

 

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

3

3

 

04.07

Для збереження та використання парків – пам’яток садово-паркового мистецтва

3

3

 

04.08

Для збереження та використання заказників

3

3

 

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

3

3

 

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

3

3

 

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

3

3

 

05

Землі іншого природоохоронного призначення

 

06

Землі оздоровчого призначення(землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)

 

 

 

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

- несільськогосподарські угіддя

 

3

 

12

 

3

 

12

 

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

- несільськогосподарські угіддя 

 

3

 

12

 

3

 

12

 

06.03

Для інших оздоровчих цілей

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

- несільськогосподарські угіддя

 

3

 

12

 

3

 

12

 

07

Землі рекреаційного призначення

 

07.01

Для будівництва і обслуговування об’єктів рекреаційного призначення

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

- несільськогосподарські угіддя

 

 

3

 

12

 

 

3

 

12

 

07.02

Для будівництва і обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

- несільськогосподарські угіддя

 

 

3

 

12

 

 

3

 

12

 

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

- несільськогосподарські угіддя

 

3

 

12

 

3

 

12

 

07.04

Для колективного дачного будівництва

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

- несільськогосподарські угіддя

 

3

 

12

 

3

 

12

 

08

Землі історико-культурного призначення

 

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини

3

3

 

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

3

3

 

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

3

3

 

09

Землі лісогосподарського призначення

 

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг

10

10

 

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

10

10

 

10

Землі водного фонду

 

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

10

10

 

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

10

10

 

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

10

10

 

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

10

10

 

10.06

Для сінокосіння

10

10

 

10.07

Для рибогосподарських потреб

5

5

 

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

10

10

 

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

10

10

 

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

10

10

 

11

Землі промисловості

 

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з

користуванням надрами

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

6

6

 

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

6

6

 

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

6

6

 

12

Землі транспорту

 

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

10

10

 

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

10

10

 

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

10

10

 

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

10

10

 

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

10

10

 

13

Землі зв’язку

 

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

12

12

 

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

12

12

 

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

12

12

 

13.05

Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

12

12

 

 

Землі енергетики (землі, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва і експлуатації та обслуговування об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, теплоелектроцентралі, котельні), об’єкти альтернативної енергетики (електростанції з використанням енергії вітру, сонця та інших джерел), об’єктів передачі електричної та теплової енергії (повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої, теплові мережі), виробничих об’єктів, необхідних для експлуатації об’єктів енергетики, в тому числі баз та пунктів)

 

 

 

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

10

10

 

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

10

10

 

 

Землі оборони (землі, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України)

 

 

 

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України

3

3

 

15.02

Для  розміщення та постійної діяльності внутрішніх військ МВС

3

3

 

15.07

Для  розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, військових формувань

3

3

 

           

 

 

 

 

 Секретар сільської ради                                                                Н.В.Колос

 

 

                                                                                                Додаток 2

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           Рішенням  Ганнівської сільської ради

                                                                            від 22.12. 2017 року  № VIІ / 35  - 7

 

РОЗМІР ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ

за земельні ділянки державної і комунальної власності

               в  межах  населених пунктів сільської ради ( крім  земель

                             переданих  через  аукціон)

 

Ганнівська сільська рада

 

Ставки встановлюються на 2018 рік та вводяться в дію з 01 січня 2018 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код

області

Код

району

Код

згідно з

КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту

14

220

1422081101

Ганнівська сільська рада

В   межах населених пунктів

 

Вид цільового призначення земель2

КВЦПЗ

Розмір орендної плати (у % від нормативної грошової оцінки)

 

 

код2

 

найменування2

 

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

01

Землі сільськогосподарського призначення

 

 

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва:

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги);

 

- несільськогосподарські угіддя;

 

  - землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, та які потребують додаткового поліпшення стану у перший рік їх освоєння при наявності акту обстеження землі

 

8

 

 

8

 

4

 

 

 

8

 

 

8

 

4

 

 

 

01.02

Для ведення фермерського господарства

 

8

 

 

8

 

 

 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

- несільськогосподарські угіддя

 

3

 

3

 

3

 

3

 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства

3

3

 

01.05

Для індивідуального садівництва

3

3

 

01.06

Для колективного садівництва

3

3

 

01.07

Для  ведення  городництва

8

 

8

 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби

3

3

 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

3

3

 

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

3

3

 

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

3

3

 

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

3

3

 

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

3

3

 

02

                                 Землі житлової забудови

 

 

 

    02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарсь-

ких  будівель і споруд (присадибна ділянка)

3

3

 

    02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового

будинку

3

3

 

    02.05

Для будівництва індивідуальних  гаражів

3

3

 

     03

                             Землі громадської  забудови

 

 

 

   03.01

Для  будівництва і обслуговування будівель  органів державної

влади  місцевого самоврядування

3

3

 

  03.02

Для будівництва та  обслуговування будівель закладів  освіти

3

3

 

  03.03

Для  будівництва та  обслуговування  будівель  закладів охорони

здоров»я та  соціальної  допомоги

3

3

 

  03.04

Для будівництва та  обслуговування  будівель громадських  та

Релігійних  організацій

3

3

 

  03.05

Для  будівництва та  обслуговування будівель закладів культурно-

Просвітницького  обслуговування

3

3

 

  03.07

Для  будівництва та  обслуговування  будівель  торгівлі

(продовольчими і непродовольчими  товарами, оптова  та роздрібна  торгівля)

3

3

 

                 04

Землі природно-заповідного фонду

 

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

3

3

 

04.02

Для збереження та використання природних заповідників

3

3

 

04.03

Для збереження та використання національних природних парків

3

3

 

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів

3

3

 

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

3

3

 

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

3

3

 

04.07

Для збереження та використання парків – пам’яток садово-паркового мистецтва

3

3

 

04.08

Для збереження та використання заказників

3

3

 

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

3

3

 

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

3

3

 

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

3

3

 

05

Землі іншого природоохоронного призначення

 

06

Землі оздоровчого призначення(землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)

 

 

 

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

- несільськогосподарські угіддя

 

3

 

12

 

3

 

12

 

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

- несільськогосподарські угіддя 

 

3

 

12

 

3

 

12

 

06.03

Для інших оздоровчих цілей

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

- несільськогосподарські угіддя

 

3

 

12

 

3

 

12

 

07

Землі рекреаційного призначення

 

07.01

Для будівництва і обслуговування об’єктів рекреаційного призначення

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

- несільськогосподарські угіддя

 

 

3

 

12

 

 

3

 

12

 

07.02

Для будівництва і обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

- несільськогосподарські угіддя

 

 

3

 

12

 

 

3

 

12

 

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

- несільськогосподарські угіддя

 

3

 

12

 

3

 

12

 

07.04

Для колективного дачного будівництва

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

- несільськогосподарські угіддя

 

3

 

12

 

3

 

12

 

08

Землі історико-культурного призначення

 

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини

3

3

 

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

3

3

 

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

3

3

 

09

Землі лісогосподарського призначення

 

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг

10

10

 

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

10

10

 

10

Землі водного фонду

 

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

10

10

 

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

10

10

 

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

10

10

 

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

10

10

 

10.06

Для сінокосіння

10

10

 

10.07

Для рибогосподарських потреб

5

5

 

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

10

10

 

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

10

10

 

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

10

10

 

11

Землі промисловості

 

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з

користуванням надрами

 

 

6

 

 

 

 

6

 

 

 

 

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

6

6

 

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

6

6

 

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

6

6

 

12

Землі транспорту

 

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

10

10

 

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

10

10

 

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

10

10

 

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

10

10

 

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

10

10

 

13

Землі зв’язку

 

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

12

12

 

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

12

12

 

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

12

12

 

13.05

Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

12

12

 

 

Землі енергетики (землі, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва і експлуатації та обслуговування об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, теплоелектроцентралі, котельні), об’єкти альтернативної енергетики (електростанції з використанням енергії вітру, сонця та інших джерел), об’єктів передачі електричної та теплової енергії (повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої, теплові мережі), виробничих об’єктів, необхідних для експлуатації об’єктів енергетики, в тому числі баз та пунктів)

 

 

 

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

10

10

 

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

10

10

 

 

Землі оборони (землі, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України)

 

 

 

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України

3

3

 

15.02

Для  розміщення та постійної діяльності внутрішніх військ МВС

3

3

 

15.07

Для  розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, військових формувань

3

3

 

           

 

 

 

 

 

  Секретар сільської ради                                                               Н.В.Колос