Україна

ГАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                РІШЕННЯ

СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

від  22.12.2017  року   № VIІ / 35-5

с. Ганнівка

Про  затвердження  Положення

про податок на майно в частині

плати за землю

 

           Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої                         статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Ганнівська  сільська  рада

 

 ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про податок на майно в частині плати за землю, згідно з додатком 1.

 

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

 

3. Рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.

 

4. Рішення від 29.06.2016 року № VІІ/10-6 «Про встановлення місцевих податків (в частині плати за землю) на території Ганнівської сільської ради», від 22.03.2017 року № VІІ/21-2 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 29.06.2016 року № VІІ/10-6 «Про встановлення місцевих податків (в частині плати за землю) на території  Ганнівської сільської ради» визнати такими, що втратили чинність.

 

5. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів і  підтримки підприємства та  торгівлі  (Кулініч Т.П.).

 

 

Голова сільської ради                                               Л.Т.Тихонова                                          Згідно з оригіналом:

секретар ради                  

                                              Ю                         Длдд

                                                                 ПОЛОЖЕННЯ                                        Додаток  1

про податок на майно в частині плати за землю

 

1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення про податок на майно в частині плати за землю на території Ганнівської сільської ради в межах та за межами населених пунктів (далі – Положення) визначає порядок справляння місцевого податку, розроблено на основі Закону України від 21.05.1997 №280-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами та доповненнями) та  Податкового кодексу України від 02.12.2010р.№2755-VI (зі змінами та доповненнями).

1.2. Плата за землю – це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

 

2. Платники земельного податку

 

2.1. Платниками земельного податку є:

1)  власники земельних ділянок; земельних  часток  (паїв)

2) землекористувачі.

2.2 Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою I розділу XIV Податкового кодексу України.

 

3. Обєкти оподаткування земельним податком

 

3.1    Об’єктами оподаткування земельним податком є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.

3.2    Земельні  частки  ( паї ),  які  перебувають у  власності.

 

                                                    4. База оподаткування земельним податком

4.1. Базою оподаткування земельним податком є:

1) нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації,  визначеного відповідно до порядку, встановленого цим Положенням;

2) площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

3) Рішення ради щодо  нормативної  грошової  оцінки земельних  ділянок,

розташованих  у  межах населених  пунктів  офіційно  оприлюднюється відповідним

органом  місцевого  самоврядування  до  15  липня року, що  передбачує  бюджетному

періоду, в якому планується  застосування нормативної  грошової  оцінки  земель  або

змін (плановий  період). В  іншому  разі  норми відповідних  рішень  застосовуються

не  раніше  початку  бюджетного  періоду, що  настає за  плановим  періодом.

 

5. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

5.1. Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено,  (крім державної та комунальної форми власності) встановлюються згідно додатків 2 та 3.

 

6. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

6.1 Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюються згідно додатку 4.

 

7.  Податкові пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

та порядок їх застосування

7.1 Від сплати земельного податку звільняються:

1)      інваліди першої і другої групи;

2)      фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

3)      пенсіонери (за віком);

4)      ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

5) фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок 

     Чорнобильської катастрофи.

7.2 Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 7.1 цього розділу, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

1) для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

2) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селах – не більш як 0,25 гектара; в селищах - не більш як 0,15 гектара

3) для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

4) для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

5) для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

7.3 Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

       7.4  Якщо фізична  особа, визначена  у пункті  7.1 цього  розділу,має  у  власності декілька  земельних ділянок  одного  виду  використання, то  така  особа  до  1 травня поточного року  подає  письмову заяву  у  довільній  формі  до  контролюючого  органу  за місцем  знаходження  земельної  ділянки  про  самостійне  обрання/зміну  земельної ділянки  для  застосування  пільги.

            Пільга  починає  застовуватися  до  обраної  земельної  ділянки  з  базового Податкового  (звітного)  періоду, у  якому  подано  таку  заяву».

 

8. Податкові пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

та порядок їх застосування

8.1 Від сплати податку звільняються:

1) санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

2) громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

            3) бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

            4) державні  та  комунальні дитячі  санаторно-курортні  заклади та  заклади оздоров

лення і  відпочинку,а  також  дитячі  санаторно-курортні та  оздоровчі  заклади  України, які  знаходяться на  балансі  підприємств,установ  та  організацій, які  є  неприбутковими  і  внесені  контролюючим  органом  до  Реєстру  неприбуткових  установ  та  організацій. У разі виключення  таких  підприємств, установ  та  організацій  з Реєстру  неприбуткових  установ  та  організацій декларація  подається  платником  податку  протягом  30  календарних  днів  з  дня виключення, а  податок  сплачується  починаючи  з місяця, наступного  за  місяцем, в  якому  відбулося  виключення  з реєстру  неприбуткових  установ  та  організацій.

             5) дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури, науки,( крім

національних та  державних  дендрологічних парків),освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю або частково утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

6)      державні  та  комунальні  центри  олімпійської  підготовки, школи  вищої

 спортивної  майстерності ,центри  фізичного  здоров»я населення, центри  з  розвитку фізичної культури  і  спорту  інвалідів, дитячо-юнацькі  спортивні  школи, а також  центри  олімпійської  підготовки, школи  вищої  спортивної  майстерності, дитячо-юнацькі  спортивні  школи і  спортивні  споруди  всеукраїнських фізкультурно-спортивних  товариств, їх  місцевих  осередків та  відокремлених  підрозділів, що  є  неприбутковими  та включені до реєстру  неприбуткових установ  та  організацій, за  земельні  ділянки, на  яких  розміщені їх  спортивні  споруди. У  разі  виключення  таких  установ та організацій  з  Реєстру неприбуткових установ  та  організацій, декларація  подається платником  податку  протягом  30календарних  днів з  дня  виключення, а податок сплачується  починаючи  з  місяця, наступного за  місяцем, в якому відбулося  виключення з  Реєстру  неприбуткових установ  та  організацій.

 

 

9. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

            9.1 Не сплачується податок за:

              1) Землі  сільськогосподарських  угідь, що  перебувають у тимчасовій консервації

              або у  стадії  сільськогосподарського освоєння ;

2)      земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

3)      землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування – землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами,тунелями,транспортними розвязками, водопропускними спорудами,підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

- паралельні об’їздні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючи з’їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

- майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі;

4) земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та       фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

5) земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

6) земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які

   відповідно до міжнародних договорів (угод) згода на обов’язковість яких надана

   Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них

   земельними ділянками на безоплатній основі;

7) земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших

   будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, 

   статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

10. Особливості оподаткування платою за землю

  10.1. Органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на території сільської (селищної) ради в межах та за межами населених пунктів.

  Органи місцевого самоврядування до 25 грудня, що передує звітному, подають контролюючому органу  за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам  за  формою, затвердженою  Кабінетом  Міністрів  України.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу,що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни. 

 10.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

10.3 Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини,податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

11. Податковий період для плати за землю

             11.1 Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

             11.2 Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

12. Порядок обчислення плати за землю  та подання звітності

             12.1 Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

             12.2 Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

             12.3 Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

             12.4 За нововідведені земельні ділянки або новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

             12.5 Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами ( за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають)  платникові за  місцем  його реєстрації  до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленого у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника-юридичної або

фізичної  особи до іншого протягом  календарного року податок сплачується попереднім

власником  за  період  з 1 січня цього  року  до початку того місяця, в якому припинилося

право власності на зазначену емельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – фізичної  особи до іншого  протягом  календарного  року  контролюючий орган  надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 Якщо  такий перехід  відбувається  після  1 липня  поточного  року,то контролюючий  орган надсилає (вручає) попередньому власнику  нове податкове повідомлення-рішення.

Попереднє податкове повідомлення-рішення  вважається скасованим (відкликаним).

    Платники  податку  мають  право  звернутися  з  письмовою заявою  до  контролюючого  органу  за  місцем  знаходження  земельної  ділянки  для  проведення звірки  даних  щодо:

    - розміру  площі земельної  ділянки,що  перебуває  у власності та/або  користуванні

Платника  податку;

    - права  на  користування  пільгою  із   сплати  податку;

    - розміру  ставки  податку;

    - нарахованої  суми  податку.

У  разі  виявлення  розбіжностей  між  даними  контролюючих  органів  та  даними,підтер-

дженими  платником  податку  на  підставі  оригіналів відповідних документів,зокрема

документів на  право  власності, користування  пільгою, контролюючий  орган за  місцем

знаходження  земельної  ділянки  проводить протягом  десяти  робочих  днів  перерахунок

суми  податку і надсилає (вручає) йому  нове  податкове повідомлення-рішення.

Попереднє податкове  повідомлення- рішення  вважається  скасованим (відкликаним).

             12.6 За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває   у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

             1) у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі,або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

             2) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

             3) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля,що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

             12.7 Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 8.1 розділу 8 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

13. Строк сплати плати за землю

             13.1 Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

             13.2 Облік фізичних осіб-платників податку і нарахування відповідних сум проводиться  контролюючими  органами  за  місцем  знаходження  земельної  ділянки щороку до 1 травня.

             13.3 Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю,щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

             13.4 Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

             13.5 Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового зобов’язання-рішення.

             13.6 При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

             13.7 У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі,що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

             13.8 Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

14. Орендна плата

 14.1 Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки;

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу  за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

     Договір  оренди  земель  державної  і комунальної  власності  укладається за  типовою  формою, затвердженою  Кабінетом  Міністрів  України.

             14.2 Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

             14.3 Обєктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

             14.4 Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

             14.5 Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

             1) не може бути меншою розміру  земельного  податку, встановленого  для

відповідної  категорії  земельних  ділянок на  відповідній  території.

             2) не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

             3) може перевищувати  граничний  розмір орендної  плати  встановлений  у 

абзаці 2  підпункту   14.5 пункту 14,  у   разі  визначення  орендаря на конкурентних  засадах.

             14.6 Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

             14.7 Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог розділів 11-13 цього Положення;

             14.8 Ставки орендної плати за земельні ділянки на території сільської ради встановлені згідно додатків 5,6, затверджуються  рішенням  сесії  сільської  ради.

 

15. Індексація нормативної грошової оцінки земель

15.1 Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

             15.2 Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у разі якщо індекс споживчих цін перевищує 115 відсотків, такий індекс  застосовується  із зазначенням  115.

   Коефіцієнт  індексації  нормативної  грошової  оцінки  земель  застосовується  кумулятивно  залежно  від  дати проведення нормативної  грошової  оцінки  земель.

 За попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою, передбаченою Податковим кодексом України.

 

16. Контроль

16.1. Контроль за правильністю розрахунку, повнотою і своєчасністю перерахування податку до місцевого бюджету сільської ради покладається на контролюючий орган, за дотриманням вимог цього Положення – на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища

            16.2 Координацію роботи покласти на землевпорядника сільської ради.

 

 

 

Сільський голова                                                Л.Т.Тихонова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГАННІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 

                                                     РІШЕННЯ

СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

від   22. 12.2017  року   № VIІ  / 35 -6

с. Ганнівка

Про встановлення ставок та

пільг  із  сплати  земельного

податку на 2018 рік

 

           Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої                         статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Ганнівська сільська  рада

 

 ВИРІШИЛА: 

1. Установити на території Ганнівської сільської ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

 

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

3. Рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.

4. Рішення від 29.06.2016 року № VІІ / 10-6 «Про встановлення місцевих податків (в частині плати за землю) на території Ганнівської сільської ради», від 22.03.2017 року № VІІ /  21-2 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 29.06.2016 року № VІІ /10-6 «Про встановлення місцевих податків (в частині плати за землю) на території Ганнівської сільської ради» визнати такими, що втратили чинність.

5. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування  бюджету, фінансів і  підтримки  підприємства та  торгівлі   (Кулініч).

 

 

 

Голова сільської ради                                                     Л.Т.Тихонова

 

 

 

                                                                                  Додаток 1     

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                  Рішенням Ганнівської сільської ради

                                                                                  від 22.12.2017 року  № VI І /  35- 6                                                                    

                                                                                          

Ставки

земельного податку1

 

Ганнівська сільська рада

 с. Ганнівка, с. Кутузівка, с. Рубіжне

Ставки встановлюються на 2018 рік та вводяться в дію з 01 січня 2018 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, на які поширюється дія рішення ради:

Код

області

Код

району

Код

згідно з

КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту

14

220

1422081101

село Ганнівка

14

220

1422081102

село Кутузівка

14

220

1422081103

село Рубіжне

 

 

Вид цільового призначення земель2

КВЦПЗ

Ставки податку3

(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки,

нормативну грошову оцінку яких проведено

(незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки

за межами населених пунктів, нормативну

грошову оцінку яких

не проведено

код2

найменування2

для

юридичних

осіб

для

фізичних

осіб

для

юридичних

осіб

для

фізичних

осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

1

1

1

1

01.02

Для ведення фермерського господарства4

1

1

1

1

01.03

Для  ведення  особистого  селянського  господарства

0,3

0,3

0,3

0,3

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

0,3

0,3

0,3

0,3

01.05

Для індивідуального садівництва4

0,3

0,3

0,3

0,3

01.06

Для колективного садівництва4

0,3

0,3

0,3

0,3

01.07

Для городництва4

0,3

0,3

0,3

0,3

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

0,3

0,3

0,5

0,5

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

0,3

0,3

0,3

0,3

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

0,3

0,3

0,3

0,3

 

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1,0

1,0

1,0

1,0

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

1,0

1,0

1,0

1,0

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

0,3

0,3

0,5

0,5

01.14

Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,3

0,3

0,3

0,3

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна  ділянка) 4

0,03

0,03

-

-

02.02

Для колективного житлового будівництва4

0,03

0,03

-

-

02.03

Для будівництва і обслуговування  багатоквартирного житлового будинку

0,03

0,03

-

-

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,03

0,03

-

-

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

3,0

3,0

-

-

02.06

Для колективного гаражного будівництва

3,0

3,0

-

-

02.07

Для іншої житлової забудови

0,03

0,03

-

-

02.08

Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,03

0,03

-

-

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва і обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

1

1

-

-

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

0,5

0,5

-

-

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

1

1

-

-

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

0,03

0,03

-

-

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

0,5

0,5

-

-

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

1

1

-

-

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  

3

3

-

-

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

3

3

-

-

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

3

3

-

-

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

3

3

-

-

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

0,5

0,5

-

-

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

0,5

0,5

-

-

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

1

1

-

-

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

1

1

-

-

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

3

3

-

-

03.16

Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,3

0,3

-

-

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

0,3

0,3

0,3

0,3

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

0,3

0,3

0,3

0,3

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

0,3

0,3

0,3

0,3

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

0,3

0,3

0,3

0,3

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

0,3

0,3

0,3

0,3

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

0,3

0,3

0,3

0,3

04.07

Для збереження та використання парків – пам’яток садово-паркового мистецтва

0,3

0,3

0,3

0,3

04.08

Для збереження та використання заказників

0,3

0,3

0,3

0,3

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

0,3

0,3

0,3

0,3

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

0,3

0,3

0,3

0,3

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

0,3

0,3

0,3

0,3

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення(землі, що мають природні лікувальні властивості,            які використовуються або можуть використовуватися                                                                для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

0,5

0,5

0,5

0,5

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

0,5

0,5

0,5

0,5

06.03

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів

0,5

0,5

0,5

0,5

06.04

Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,3

0,3

0,3

0,3

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва і обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

0,5

0,5

0,5

0,5

07.02

Для будівництва і обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

0,5

0,5

0,5

0,5

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

0,3

0,3

0,3

0,3

07.04

Для колективного дачного будівництва

0,3

0,3

0,3

0,3

07.05

Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,3

0,3

0,3

0,3

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини

0,5

0,5

0,5

0,5

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

0,5

0,5

0,5

0,5

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

0,5

0,5

0,5

0,5

08.04

Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,3

0,3

0,3

0,3

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг

3

3

3

3

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

3

3

3

3

09.03

Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,3

0,3

0,3

0,3

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

0,5

0,5

3

3

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

0,5

0,5

3

3

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

0,5

0,5

3

3

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

0,5

0,5

3

3

10.06

Для сінокосіння

0,3

0,3

0,3

0,3

10.07

Для рибогосподарських потреб

3

3

3

3

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

0,5

0,5

0,5

0,5

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

0,5

0,5

0,5

0,5

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

0,5

0,5

3

3

10.12

Для цілей підрозділів 10.01 - 10.10  та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,3

0,3

0,3

0,3

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

 

3

 

3

 

5

 

5

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

 

3

 

3

 

3

 

 

3

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

 

3

 

3

 

3

 

 

3

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

 

1

 

1

 

1

 

1

11.05

Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04  та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,3

0,3

0,3

0,3

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

 

3

 

3

 

3

 

3

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

 

3

 

3

 

3

 

3

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

 

3

 

3

 

3

 

3

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

 

3

 

3

 

3

 

3

 

 

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

 

3

 

3

 

3

 

3

12.10

Для цілей підрозділів 12.01 - 12.09  та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,3

0,3

0,3

0,3

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

 

1

 

1

 

1

 

1

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

 

1

 

1

 

1

 

1

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

 

1

 

1

 

1

 

1

13.04

Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 13.05  та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,3

0,3

0,3

0,3

13.05

Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

 

1

 

1

 

1

 

1

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

 

3

 

3

 

5

 

5

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

 

3

 

3

 

5

 

5

14.03

Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02  та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,3

0,3

0,3

0,3

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

 

1

 

1

 

1

 

1

15.02

Для  розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

 

1

 

1

 

1

 

1

15.03

Для  розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

 

1

 

1

 

1

 

1

15.04

Для  розміщення та постійної діяльності СБУ4

 

1

 

1

 

1

 

1

15.05

Для  розміщення та постійної діяльності Держспецтрасслужби4

 

1

 

1

 

1

 

1

15.06

Для  розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

 

1

 

1

 

1

 

1

15.07

Для  розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

 

1

 

1

 

1

 

1

15.08

Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07  та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1

1

1

1

16

Землі запасу

1

1

1

1

17

Землі резервного фонду

1

1

1

1

18

Землі загального користування4

1

1

1

1

19

Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07  та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1

1

1

1

               

 

Секретар  ради                                               Н.В.Колос

 

1У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремим додатком.

 

2Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення            земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

 

3Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2         статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим  дробом з трьома (у разі потреби чотирма)десятковими знаками після коми.

 

4 Земельні ділянки, класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися       повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281 - 283 Податкового кодексу України.