Україна

ГАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

Від 26.04.2017 VII № 23- 1

С. Ганнівка

Про затвердження розпоряджень

голови сільської ради, які прийняті

у міжсесійний період

 

 Згідно  ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України “Про місцевий бюджет в Україні на 2017 рік”  сесія сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити розпорядження голови сільської ради, прийняті у міжсесійний

період (перелік додається)

 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань економічної політики , бюджету, фінансів  ( Кулініч)

 

 

 

Голова сільської ради                                                        Л.Т.Тихонова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення

 сесії Ганнівської сільської ради

від 26.04.2017 № VII/23-1

Перелік розпоряджень голови сільської ради, які прийняті у міжсесійний період

 

 

 

№25 від 31.03.2017

Про прийом на роботу( центр зайнятості Єрьоменко Г.А.)

 

№26 від 31.03.2017

Про прийом на роботу( центр зайнятості Павкович С.О.)

 

№27 від  07.04.2017

Про закінчення опалювального сезону

 

№28 від 18.04.2017

Про внесення змін до перерозподілу видатків спеціального фонду

 

№29 від 18.04.2017

Про організацію робіт щодо створення пунктів видачі засобів радіаційного і хімічного захисту на терарії села Ганнівка

 

 

№30 від 25.04.2017

Про надання матеріальної допомоги

 

№31 від 25.04.2017

Про призначеннявідповідальної  особи за  ведення  військового  обліку та бронювання

 

 

№32 від 25.04.2017

Про   призначення відповідальної особи  за здійснення реєстрації, зняття з реєстрації  місця проживання особи на території

Ганнівської сільської ради.

 

 

№ 33 від 25.04.2017

Про внесення  змін до   посадової інструкції

 

 

 

№ 34 від 25.04.2017

Про внесення змін до кошторисних призначень

 

№ 35 від 25.04.2017

Про надання премій працівникам  Ганнівської сільської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№4 від25.04.2017

Про надання відпустки ( КомпанієцьН.І.)

 

 

 

 

№6 від 15.04.2017

Про звільнення кочегара (Шнуренко Н.Г.)

 

№7 від 18.04.2017

Про кадри (прийом діловода Трилисенко О.І)

 

 

 

 

№2 від 19.04.2017

Про відрядження( м. Бахмут)

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                              Н.В.Колос

 

 

 

 

ГАННІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

     РІШЕННЯ

СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

Від 26.04.2017 № V11/23-2

С.Ганнівка

 

Про внесення  змін в рішення  сесії

сільської ради від 23.12.2016 року

V11/18-3 «Про сільський  бюджет

на 2017 рік».

 

       Відповідно  до Бюджетного кодексу України,статті 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування  в Україні» та Закону  України «Про державний бюджет України на 2017 рік», рішення сесії  районної  ради  від 23.12.2016 року №V11-12/6 , рішення  сесії сільської ради від 10.02.2017 року № У11/20-3, рішення сесії від 22.03.2017 №У11/21-14,рішення сесії від 30.03.2017 № V11/22-1

 сесія сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

     Внести  наступні  зміни та доповнення    в  рішення сесії  сільської ради  від 23.12.2016 року № V11/18-3 «Про сільський бюджет на 2017 рік», рішення  сесії сільської ради від 10.02.2017 року № У11/20-3, рішення сесії від 22.03.2017 №У11/21-14 сесія сільської ради 30.03.2017 № V11/22-1

 

1.      Замінити в абзаці  1  пункту 1 :

 

          Цифри 9624902  на цифри  9674902

 

          Цифри  4181660  на  цифри 4231660

 

2.       Замінити в пункті 2:

 

Цифри 33685400цифри 3856160

 

Цифри    9781750  на цифри  9952510

 

3.      Пункт 2 доповнити абзацами  наступного змісту:

«Установити  дефіцит  сільського бюджету  на 2017 рік  в сумі 277608 грн.

            Загального фонду 277608 грн.,джерелом покриття  якого визначити  направлення вільного залишку  (додаток 2)

 

4.        Контроль  за виконанням  даного  рішення  покласти на  голову  сільської ради (Тихонова) і постійну комісію з питань  економічної політики,бюджету фінансів і цін (Кулініч).

 

 

Голова сільської ради                                                 Л.Т.Тихонова.

 

 

 

                                                    

 

         

 

 

ГАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

85022, Донецька область, Добропільський район, с.Ганнівка, вул.Комарова, тел. 2-89-70

selsovet-annovka@

        від  26    квітня  201                                        

                                                                                         Начальнику

                                                                                         фінансового управління

                                                                                         Добропільської РДА

                                                                                         Тітовій В.П.

 

Лист  обґрунтування

 

        Керуючись  п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні» згідно п,8 ст.78 Бюджетного кодексу  України

        Збільшити  видаткову  частину  сільського  бюджету  загального фонду  за  рахунок  залишків  коштів  на 01.01.2017 рік  на суму 120760 грн.

       Відповідно витягу  з постанови колегії  Донецької обласної державної адміністрації  №1  від 30.03.2017 року  присвоєно  звання народний вокальному ансамблю Ганнівської сільської ради  ,в зв,язку з цим  внести  зміни до штатного розпису  з веденням  посади  художнього керівника  з 01.05.2017 року ,та  відповідно  Постанови КМУ від 16.03.2017року №150 (зі змінами) щодо виплати  клубним працівникам вислугу років  збільшити видаткову частину загального фонду  бюджету  на суму 45400 грн. по КФК-4090 «Палаци та будинки культури ,клуби та заклади клубного типу»  по КЕКВ-2111 «Заробітна плата «-37200 грн.) та по КЕКВ-2120 «Нарахування на заробітну плату»-8200 грн.

  Збільшити  видаткову частину   спеціального  фонду   за рахунок  пере –направлення  коштів  із загального фонду до  бюджету розвитку  по:

      - КФК -6324 «Будівництво та придбання  житла  для окремих категорій  населення « по КЕКВ-3121 «Капітальне будівництво (придбання) житла «-75000 грн.(придбання  житла дітям-сиротам);

      -  КФК -0170 «Організаційне ,інформаційно-аналітичне та  матеріально-технічне забезпечення  діяльності обласної ради,районної ради,селищної та сільської ради»- по КЕКВ-2282 «Окремі заходи по реалізації  державних( регіональних) програм,не віднесені  до заходів розвитку на суму 360,00 грн. ( за навчання  за направленням «Охорона праці» голови сільської ради )

 

      За рахунок  прийняття  субвенції  з районного бюджету  внести зміни до  доходної  загального фонду   по : КБКД -41035000-«Інші субвенції»  на суму 50000,00 грн.,відповідно  внести зміни до  видаткової частини  бюджету

     КФК-6060 «Благоустрій міст,сіл,селищ»

    -КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» -50000 грн (реалізація  міні-гранту ).

 

 

        Сільський голова                                                       Л.Т.Тихонова

 

Пояснювальна

до рішення сесії сільської ради від 26.04.2017 року

 

        Збільшити  видаткову  частину  сільського  бюджету  загального фонду  за  рахунок  залишків  коштів  на 01.01.2017 рік  на суму 120760 грн.

       Відповідно витягу  з постанови колегії  Донецької обласної державної адміністрації  №1  від 30.03.2017 року  присвоєно  звання народний вокальному ансамблю Ганнівської сільської ради  ,в зв,язку з цим  внести  зміни до штатного розпису  з веденням  посади  художнього керівника  з 01.05.2017 року ,та  відповідно  Постанови КМУ від 16.03.2017року №150 (зі змінами) щодо виплати  клубним працівникам вислугу років  збільшити видаткову частину загального фонду  бюджету  на суму 45400 грн. по КФК-4090 «Палаци та будинки культури ,клуби та заклади клубного типу»  по КЕКВ-2111 «Заробітна плата «-37200 грн.) та по КЕКВ-2120 «Нарахування на заробітну плату»-8200 грн.

  Збільшити  видаткову частину   спеціального  фонду   за рахунок  пере –направлення  коштів  із загального фонду до  бюджету розвитку  по:

      - КФК -6324 «Будівництво та придбання  житла  для окремих категорій  населення « по КЕКВ-3121 «Капітальне будівництво (придбання) житла «-75000 грн.(придбання  житла дітям-сиротам);

 

      -  КФК -0170 «Організаційне ,інформаційно-аналітичне та  матеріально-технічне забезпечення  діяльності обласної ради,районної ради,селищної та сільської ради»- по КЕКВ-2282 «Окремі заходи по реалізації  державних( регіональних) програм,не віднесені  до заходів розвитку на суму 360,00 грн. ( за навчання  за направленням «Охорона праці» голови сільської ради )

 

 

      За рахунок  прийняття  субвенції  з районного бюджету  внести зміни до  доходної  загального фонду   по : КБКД -41035000-«Інші субвенції»  на суму 50000,00 грн.,відповідно  внести зміни до  видаткової частини  бюджету

     КФК-6060 «Благоустрій міст,сіл,селищ»

    -КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» -50000 грн (реалізація  міні-гранту ).

 

 

 

 

        Сільський голова                                                       Л.Т.Тихонова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Україна

ГАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

 

Від  26.04.2017 року   № У І І / 23-3

с. Ганнівка

Про  надання  дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної  ділянки Войтович Михайлу

Петровичу

 

     Розглянувши  заяву громадянина Войтович М. П. від 25.04.2017 року

«Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення  земельної

ділянки  безоплатно  у власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства

Із  земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної власності,  що  перебувають

у запасі  на  території Ганнівської  сільської  ради Добропільського району  Донецької

області в  межах  населених  пунктів та керуючись ст.ст.12,22,118,Закону України

«Про  особисте селянське  господарство»,  Положення про Головне управління

Держгеокадастру  у  Донецькій  області, затвердженого наказом Держгеокадастру

від 17.11.2016  № 308, ст.26 Закону  України  «Про  місцеве самоврядування  в  Україні» сільська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1.Надати  громадянину Войтович М.П.  дозвіл  на  розроблення  проекту  землеустрою

щодо  відведення  земельної  ділянки  безоплатно  у  власність   орієнтовною  площею – 2,00 га; ( в т.ч. 2,00 га  - ріллі)  із цільовим  призначення  для  ведення  особистого селянського  господарства в межах  населеного  пункту села Ганнівка  Добропільського району Донецької  області.

 

2.  Розроблений  проект  землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки  направити

в  сільську  раду для погодження  та  затвердження  відповідно  до вимог  чинного  законодавства.

 

 

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  комісію  з  питань

регулювання  земельних  відносин.

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                            Л.Т.Тихонова 
                                                                       

Україна

ГАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

 

Від  26.04.2017 року   № У І І / 23-4

с. Ганнівка

Про  надання  дозволу на розроблення

проекту землеустрою

 

     Розглянувши  заяву громадянина Кучеренко  Микола  Миколайович

від 10.04.2017 року «Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення  земельної ділянки  безоплатно  у власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства Із  земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної власності, що  перебуваютьу запасі  на  території Ганнівської  сільської  ради Добропільського району  Донецької області в  межах  населених  пунктів, та керуючись  ст.ст.12,22,,118 Закону України «Про  особисте  селянське господарство»,Положення

про Головне управління Держгеокадастру у Донецькій області,затвердженого наказом

Держгеокадастру   від 17.11.2016 № 308,  ст.26 Закону  України  «Про  місцеве

самоврядування  в  Україні» сільська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1.Надати  громадянину Кучеренко М.М..  дозвіл  на  розроблення  проекту  землеустрою

щодо  відведення  земельної ділянки безоплатно у власність  орієнтовною  площею- 2,00га;  ( в т.ч. 2,00 га  - ріллі)  із цільовим  призначення  для  ведення  особистого селянського господарства  в межах населеного  пункту  села  Кутузівка Добропільського

району  Донецької  області.

 

2.  Розроблений  проект  землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки  направити

в сільську  раду  для погодження  та  затвердженню  відповідно  до вимог  чинного  законодавства.

 

 

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  комісію  з  питань

регулювання  земельних  відносин.

 

 

Сільський  голова                                            Л.Т.Тихонова 

Україна

ГАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

  РІШЕННЯ

СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

Від  26.04.2017 року   № У І І / 23-5

с. Ганнівка

Про  надання  дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної  ділянки  Литвинову Олександру

Петровичу

 

     Розглянувши  заяву громадянина Литвинов О. П. від 10.04.2017 року

«Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення  земельної

ділянки  безоплатно  у власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства

Із  земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної власності, що  перебувають

у запасі  на  території Ганнівської  сільської  ради Добропільського району  Донецької

області в  межах  населених  пунктів, керуючись  ст.ст.12,22,118 Закону України

«Про  особисте  селянське господарство»,Положення про Головне управління

Держгеокадастру  у  Донецькій  області,затвердженого наказом Держгеокадастру

Від 17.11.2016 №308,  ст.26 Закону  України  «Про  місцеве самоврядування  в  Україні» сільська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1.Надати  громадянину Литвинову О.П.  дозвіл  на  розроблення  проекту  землеустрою

щодо  відведення  земельної  ділянки  безоплатно  у  власність  орієнтовною  площею – 2,00 га;( в т.ч. 2,00 га  - ріллі)  із цільовим  призначення  для  ведення  особистого селянського господарства в  межах населеного  пункту  с. Рубіжне Добропільського

району  Донецької  області.

 

2.  Розроблений  проект  землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки  підлягає

погодженню  та  затвердженню  відповідно  до вимог  чинного  законодавства.

 

 

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  комісію  з  питань

регулювання  земельних  відносин.

 

 

Сільський  голова                                            Л.Т.Тихонова 
                                                                     

Україна

ГАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

  РІШЕННЯ

СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

 

Від  26.04.2017 року   № У І І / 23-6

с. Ганнівка

Про  надання  дозволу на розроблення

проекту землеустрою

 

     Розглянувши  заяву громадянки Шаповаловій  Марії Павлівни від 25.04.2017 року

«Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення  земельної

ділянки  безоплатно  у власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства

Із  земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної власності, що  перебувають

у запасі  на  території Ганнівської  сільської  ради Добропільського району  Донецької

області в  межах  населених  пунктів, керуючись  ст.ст.12,22,118 Закону України

«Про  особисте  селянське господарство»,  Положення про Головне управління

Держгеокадастру у Донецькій  області, затвердженого наказом Держгеокадастру

від 17.11.2016 № 308,  ст.26 Закону  України  «Про  місцеве самоврядування  в  Україні» сільська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1.Надати  громадянці Шаповаловій М.П.  дозвіл  на  розроблення  проекту  землеустрою

щодо  відведення  земельної  ділянки безоплатно   у  власність  орієнтовною  площею – 2,00 га;( в т.ч. 2,00 га  ріллі)  із цільовим  призначенням  для  ведення  особистого селянського  господарства в  межах  населеного  пункту села Рубіжне Добропільського

району  Донецької  області.

 

2.  Розроблений  проект  землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки  направити

в  сільську  раду  для  погодження  та  затвердження  відповідно  до вимог  чинного  законодавства.

 

 

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  комісію  з  питань

регулювання  земельних  відносин.

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                            Л.Т.Тихонова 

 

 

 

 

 

Україна

ГАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ

                                                                  РІШЕННЯ

СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

від 26.04.2017 VII № 23- 7

с. Ганнівка

 

Про  внесення змін до

 штатного розпису

 

 

Відповідно витягу з постанови колегії Донецької обласної державної адміністрації №1 від 30.03.2017 року присвоєно  звання народний вокальному ансамблю Ганнівської сільської ради. Відповідно Постанови КМУ від 16.03..2017 року №150( зі змінами), відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні “ ст..42п.6) Ганнівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1.      Внести зміни до штатного розпису з веденням посади художнього керівника

2.      Виплачувати клубним працівникам вислугу років

3.      В.о. головного бухгалтера (  Теханова І.Є) внести зміни до штатного розкладу, збільшити видаткову частину загального фонду бюджету

4.      Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.                        

 

 

 

 

 

Голова сільської ради                                           Л.Т.Тихонова

 

 

 

 

 

 

 

Україна

ГАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                  РІШЕННЯ

СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

Від 26.04.2017VII № 23- 8

С. Ганнівка

Про надання дозволу на

 перепоховання

 

Розглянувши заяву гр.. Косіцької Клавдії Єрмилівни про надання дозволу на перепоховання тіла Гребенюк Сергія Миколайовича та довідку від комунального закладу охорони здоров’я, Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи м. Добропілля

№ 217,ст.. 21 Закону України « Про поховання та похоронну справу» п.п.1, 11 п. « а» ст.. Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Ганнівської  сільської ради

ВИРІШИЛА:

 

1.      Надати Косіцькій Клавдії Єрмилівні дозвіл на перепоховання тіла Гребенюк С.М. з кладовища села Ганнівка по вулиці Комарова на кладовище  в. м. Донецька Ларинської  сільської ради.

2.       Комунальному виробничо- господарському підприємству перепоховання здійснити за рахунок коштів заявника.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                        Л.Т.Тихонова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Україна

ГАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                  РІШЕННЯ

СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

Від 26.04.2017VII № 23- 9

С. Ганнівка

Про внесення змін до Плану(Програми)

 економічного та соціального розвитку

 Ганнівської  сільської ради на 2017 рік

 

 

 З метою створення умов для економічного розвитку сільської ради, розвитку агропромислових підприємств, малого та середнього бізнесу, соціальної сфери та інфраструктури на селі, враховуючи рекомендації постійних комісій з питань  планування  фінансів , бюджету  підтримки підприємства та торговлі, комісія з питань освіти, культури ,молоді  і спорту  , охорони здоров'я  та соціального захисту населення,комісії з питань навколишнього середовища, екології та благоустрію, керуючись підпунктом 22 пункту 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”Ганнівська сільська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.Внести зміни до  Плану(Програми)економічного та соціального розвитку Ганнівської  сільської радина  2017 рік в новій редакції, затвердженої рішенням 18  сесії  7 скликання від  23.12.2016, а саме  Додатки 1, 2та7 до Плану (Програми) соціально-економічного розвитку Ганнівської сільської ради  на 2017 рік викласти в новій редакції (додається)

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  планування  фінансів , бюджету, підтримки підприємства та торговлі 

 

 

Сільський голова                                               Л.Т.Тихонова .

 

 

 

 


Додаток  1

 

  Зміни № 1  до РОЗДІЛУ „Органи місцевого самоврядування ” 

Програми економічного і соціального розвитку

Ганнівської  сільської  ради   на 2017рік

 

 

з/п

 

Зміст  заходу

 

 

Місце

реалізації  (місто, район, селище,

підприємство чи область в цілому)

 

Термін виконання

замовник заходу, відповідальні за виконання *

 

Захід спрямований на розвиток чи захід поточний за діяльність

Ступінь готовності заходу на 01.01.2016

%

 

**

Витрати на реалізацію, що передбачаються у 2017 році,

тис. грн.

Очікуваний результат

 

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державний бюджет

 

місцевий бюджет, у

підприємств

інші джерела

районний бюджет

бюджет села 

(району)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ „Органи місцевого самоврядування ”  викласти вновій редакції

 

 

1

Придбання  системного блоку

Сільська рада

2017р

 

 

 

8,5

 

 

8,5

 

 

Поліпшення  якості  роботи

2

Придбання світильників

Сільська рада

Протягом року

 

 

 

10,0

 

 

10,0

 

 

 

 

ВСЬОГО на 2017

 

 

 

 

 

18,5

 

 

18,5

-

-

-

                             

 

Сільский голова                                                                                                                                       Л.Т.Тихонова

 

 

 

 

Додаток 2

  Зміни № 1  до РОЗДІЛУ  „ОСВІТА  ”

Програми економічного і соціального розвитку

Ганнівської  сільської  ради   на 2017 рік

 

 

з/п

 

Зміст  заходу

 

 

Місце

реалізації  (місто, район, селище,

підприємство чи область в цілому)

 

Термін виконання

замовник заходу, відповідальні за виконання *

 

Захід спрямований на розвиток чи захід поточний за діяльність

Ступінь готовності заходу на 01.01.2016

%

 

**

Витрати на реалізацію, що передбачаються у 2017 році,

тис. грн.

Очікуваний результат

 

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державний бюджет

 

місцевий бюджет, у

підприємств

інші джерела

районний бюджет

бюджет села 

(району)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 на 2017

 

 

 

 

 

52,5

-

-

52,5

-

-

-

 

 

Розділ «ОСВІТА»   викласти  в новій  редакції

 

 

1

 

Поточний ремонт електричної проводки  в закладі

Сільська рада

Протягом року

Сільська  рада

 

 

 

5,6

 

 

5,6

 

 

Покращення  здоров,я дітей

2

Придбання світильників

Сільська рада

Протягом року

Сільська  рада

 

 

 

10,0

 

 

10,0

 

 

Покращення  здоров,я дітей

 

ВСЬОГО на 2017

 

 

 

 

 

68,1

-

-

68,1

-

-

-

                               

 

Сільский голова                                                                                                                                       Л.Т.Тихонова

 

 

 

 

 

 

 

Додаток   7

Зміни  №1  до РОЗДІЛУ „ Інші природоохороні заходи     ”

Програми економічного і соціального розвитку

Ганнівської  сільської  ради   на 2017 рік

 

 

з/п

 

Зміст  заходу

 

 

Місце

реалізації  (місто, район, селище,

підприємство чи область в цілому)

 

Термін виконання

замовник заходу, відповідальні за виконання *

 

Захід спрямований на розвиток чи захід поточний за діяльність

Ступінь готовності заходу на 01.01.2016

%

 

**

Витрати на реалізацію, що передбачаються у 2016 році,

тис. грн.

Очікуваний результат

 

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державний бюджет

 

місцевий бюджет, у

підприємств

інші джерела

районний бюджет

бюджет села 

(району)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

ВСЬОГО на 2016

 

 

 

 

 

1,6 млн.

-

-

1,6 м лн.

 

 

 

 

 

Розділ «Інші природоохороні   заходи «викласти в новій редакції

 

1

Обрізка дерев 

 

 

 

 

 

16,3,

 

 

16,3

 

 

 Покращення    стану  територррії  сільської ради

2

Обслуговування  свердловини с.Рубіжне

 

 

 

 

 

16,9

 

 

16,9

 

 

 

Покращення    питної води  населенню

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО на 2016

 

 

 

 

 

1633,2млн.

-

-

1,633,2 м лн.

-

-

-

                             

 

Сільский голова                                                                                                                                       Л.Т.Тихонова