Стаття 68 ЗУ «Про виконавче провадження»

 

1. Стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника звертається у разі відсутності в боржника коштів на рахунках у банках чи інших фінансових установах, відсутності чи недостатності майна боржника для покриття в повному обсязі належних до стягнення сум, а також у разі виконання рішень про стягнення періодичних платежів.

2. За іншими виконавчими документами виконавець має право звернути стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника без застосування заходів примусового звернення стягнення на майно боржника - за письмовою заявою стягувача або за виконавчими документами, сума стягнення за якими не перевищує п’яти мінімальних розмірів заробітної плати.

3. Про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника виконавець виносить постанову, яка надсилається для виконання підприємству, установі, організації, фізичній особі, фізичній особі - підприємцю, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи.

 

     Відповідно до ч.1 статті виконавець звертає стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника у випадках : відсутності в боржника коштів на рахунках у банках чи інших установах, відсутності чи недостатності майна боржника для покриття в повному обсязі належних до стягнення сум, а також у разі виконання рішень про стягнення періодичних платежів.

     Слід звернути увагу на те, що без застосування заходів примусового звернення стягнення на майно боржника виконавець має право звернути стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника у випадках:

 

якщо стягувачем подано письмову заяву;

 

якщо за виконавчими документами, сума стягнення не перевищує п’яти мінімальних     розмірів заробітної плати

 

     При виконанні в примусовому порядку виконавчих документів про стягнення сум коштів, що перевищують п’ять мінімальних розмірів заробітної плати, виконавець у першу чергу перевіряє наявність коштів на рахунках боржника шляхом направлення відповідних запитів, а також перевіряє майновий стан боржника.

     Про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника виконавець виносить постанову, яка надсилається для виконання підприємству, установі, організації, фізичній особі, фізичній особі - підприємцю за місцем отримання боржником відповідних доходів.

     Копія зазначеної постанови залишається у виконавчому провадженні на контролі. У разі надходження скарги від стягувача щодо правильності утримання сум за місцем роботи боржника, виконавець може здійснити перевірку бухгалтерії підприємства, установи, організації, фізичної особи, фізичної особи – підприємця.

 

            Постанова підписується виконавцем та повинна містити:

 

            1) повне найменування та місцезнаходження підприємства, установи, організації, прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи чи фізичної особи - підприємця, якій надсилається постанова, та її місце проживання;

            2) порядок стягнення суми боргу;

            3) розмір відрахувань;

            4) реквізити рахунку, на який необхідно перераховувати утримані кошти, або адресата в разі перерахування коштів поштовим переказом;

            5) вимогу щодо направлення звітів про здійснені відрахування та виплати із зазначенням періодичності подання звітів та адреси, на яку необхідно направляти звіти;

            6) роз’яснення про відповідальність, встановлену ст. 188-13 Кодексу про адміністративні правопорушення, за невиконання законних вимог виконавця, порушення вимог Закону (у тому числі за несвоєчасне подання або неподання звітів про відрахування із заробітної плати та інших доходів боржника).

 

 

 

 

 

Державний виконавець відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області Проценко К.Д.