За виконавчими документами про стягнення аліментів, державний виконавець розпочинає  вчиняти  виконавчі  дії  не  пізніше  ніж  у  5-денний  строк  з  дня  винесення постанови  про  відкриття  виконавчого  провадження  (направлення  виклику,  вимоги, попередження, направлення виконавчого документа за місцем роботи боржника та інші виконавчі дії).

Після  відкриття  виконавчого  провадження  державний  виконавець  повинен роз'яснити  платнику  аліментів  порядок  їх  сплати  та  зобов'язати  його  надавати достовірні відомості про місце роботи, місце проживання, їх зміну, відомості про інші доходи та майно (в разі наявності заборгованості), а також про виникнення обставин, що зумовлюють обов'язкове зупинення виконавчого провадження, та попередити про притягнення  до  кримінальної  відповідальності  у  разі  ухилення  від  сплати  аліментів відповідно до ст.ст. 164, 165 КК України.

 

 

 

При примусовому  виконанні рішень про  стягнення  аліментів  в першу  чергу проводиться стягнення з заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника.

Відрахування  із  заробітної плати (заробітку),  пенсії  чи  стипендії  громадян  проводить  адміністрація  підприємства (установи, організації) на підставі надісланих їм державним виконавцем постанови про звернення стягнення на доходи боржника.

Державний виконавець надсилає постанову про звернення стягнення на доходи боржника,  в  якій  зазначає  дату,  з  якої  проводити  утримання  аліментів,  розмір відрахувань  із заробітної плати боржника, розмір заборгованості по аліментам (в разі наявності), найменування та адресу стягувача.

Розмір  відрахувань  із  заробітної  плати  та  інших  видів  доходів  боржника вираховується  із  суми,  що  залишається  після  утримання  податків.  Перерахування аліментів стягувачеві проводиться за рахунок боржника.

Адміністрація  підприємства,  установи,  організації  тощо  на  підставі  письмової заяви платника аліментів або постанови про звернення стягнення на доходи боржника зобов'язана щомісяця утримувати аліменти із заробітної плати, пенсії, стипендії і інших сум і перераховувати не пізніше ніж у 3-денний термін з дня виплати заробітної плати, пенсії, стипендії, інших сум особі, зазначеній в заяві чи виконавчому листі.

Загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати п'ятдесяти відсотків заробітної плати, яка належить до виплати працівникові, в тому числі при відрахуванні за кількома виконавчими документами. При цьому, це обмеження не поширюється на відрахування із заробітної плати при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей. У таких випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати сімдесяти відсотків.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 146 «Про  перелік  видів  доходів,  які  враховуються  при  визначенні  розміру  аліментів  на одного  з  подружжя,  дітей,  батьків,  інших  осіб» ,  утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом. 

Якщо  боржник  одержує  декілька  видів  доходів,  аліменти  з  працівника утримуються з усіх видів його заробітку і додаткових винагород як за основним місцем роботи,  так  і  за  сумісництвом.  У  такому  випадку  державний  виконавець  надсилає постанови про звернення стягнення на доходи боржника до відповідних підприємств.

Після закінчення передбаченого законом строку для стягнення аліментів, або якщо  боржник  змінить  місце  роботи  чи  навчання,  власник  підприємства  (установи, організації)  або  уповноважений  ним  орган,  який  провадив  стягнення,  направляють державному виконавцю звіт про здійснення відрахувань не пізніше як у 3-денний строк державному  виконавцеві  з  відміткою щодо  утриманих  сум  аліментів  та  повного  їх перерахування стягувачу.

У  разі,  якщо  утримані  суми  аліментів  стягувачу  не  перераховані,  державний виконавець  письмово  повідомляє  стягувача  про  розмір  заборгованості  та  роз'яснює йому  право  звернутися  відповідно  до  Закону  з  позовом  до  юридичної  особи,  яка зобов'язана  була  провадити  стягнення  коштів  з  боржника.  При  цьому  стягувач звільняється від сплати державного мита.

У  разі  неподання  зазначених  відомостей  з  неповажних  причин  винних, посадових  осіб  підприємства  (установи,  організації)  може  бути  притягнуто  до відповідальності.

Державний  виконавець  зобов'язаний  здійснювати  систематичний  контроль  за правильним і своєчасним відрахуванням утриманих сум аліментів стягувачам.

Державний  виконавець, при  визначенні мінімального розміру  аліментів,  який має  бути  сплачений  боржником  у  відповідному  місяці,  повинен  використовувати  у розрахунку  суму  в  розмірі  не  менше,  ніж  30  відсотків  прожиткового  мінімуму  для дитини  відповідного  віку. Суму  прожиткового мінімуму  на  відповідний  рік  на  одну особу  в  розрахунку  на  місяць  встановлено  відповідними  Законами  України  «Про державний бюджет України на рік».